(TEST) โครงการสร้างการรับรู้และขยายตลาดผลงานของนักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัล Golden Pin Design Award และรางวัล DEmark

05 Aug 2022 - 14 Aug 2022
Feb 28, 2022 100


สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กำหนดจัดให้อยู่นิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัล Golden Pin Design และ DEmark รวมทั้งนักออกแบบจากโครงการ Talent Thai & Designers' Room ในงาน Creative Expo Taiwan 2022 และจัดสัปดาห์ดีไซน์ไทย (Thai Design Week) บนแพลตฟอร์ม pinkoi เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าดีไซน์ไทย พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าออกแบบของไทยอย่างต่อเนื่องในตลาดไต้หวัน *** คุณสมบัติผู้สมัคร *** 1. เป็นบุคคลธรรมดา (ระบุเลขบัตรประชาชน) หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ (ระบุเลขนิติบุคคล 13 หลัก) 2. เป็นผลงานของผู้ประกอบการ/นักออกแบบที่มีคุณสมบัติ อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ - ผลงานได้รับรางวัล Golden Pin Design Award หรือ - ผลงานได้รับรางวัล DEmark หรือ - เป็นผลงานของนักออกแบบ/ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการออกแบบ จากโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Talent Thai & Designers’ Room & Creative Studio) 3. ผลงานที่ส่งเข้าสมัครต้องอยู่ในกลุ่มสินค้า Home Accessories / Lifestyle / บริการออกแบบ (Creative Service) และเป็นสินค้าชิ้นเล็ก ไม่เกิน 5 ชิ้น 4. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ *** เกณฑ์การคัดเลือก *** 1. คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จึงจะได้รับการพิจารณา 2. กรณีที่มีผู้สมัครเกินจํานวนที่กําหนดไว้ Taiwan Design Research Institute: TDRI ผู้จัดงานจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของผู้จัดงานถือเป็นที่สุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2565 และจะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการภายในเดือนเมษายน 2565 **

รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม

วันที่จัดแสดง :
05 Aug 2022 - 14 Aug 2022
วันที่รับสมัคร :
01 Jan 1970 - 01 Jan 1970
สถานที่จัดกิจกรรม :
ไต้หวัน
กลุ่มสินค้า :
-
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
40
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กำหนดจัดให้อยู่นิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัล Golden Pin Design และ DEmark รวมทั้งนักออกแบบจากโครงการ Talent Thai & Designers' Room ในงาน Creative Expo Taiwan 2022 และจัดสัปดาห์ดีไซน์ไทย (Thai Design Week) บนแพลตฟอร์ม pinkoi เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าดีไซน์ไทย พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าออกแบบของไทยอย่างต่อเนื่องในตลาดไต้หวัน *** คุณสมบัติผู้สมัคร *** 1. เป็นบุคคลธรรมดา (ระบุเลขบัตรประชาชน) หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ (ระบุเลขนิติบุคคล 13 หลัก) 2. เป็นผลงานของผู้ประกอบการ/นักออกแบบที่มีคุณสมบัติ อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ - ผลงานได้รับรางวัล Golden Pin Design Award หรือ - ผลงานได้รับรางวัล DEmark หรือ - เป็นผลงานของนักออกแบบ/ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการออกแบบ จากโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Talent Thai & Designers’ Room & Creative Studio) 3. ผลงานที่ส่งเข้าสมัครต้องอยู่ในกลุ่มสินค้า Home Accessories / Lifestyle / บริการออกแบบ (Creative Service) และเป็นสินค้าชิ้นเล็ก ไม่เกิน 5 ชิ้น 4. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ *** เกณฑ์การคัดเลือก *** 1. คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จึงจะได้รับการพิจารณา 2. กรณีที่มีผู้สมัครเกินจํานวนที่กําหนดไว้ Taiwan Design Research Institute: TDRI ผู้จัดงานจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของผู้จัดงานถือเป็นที่สุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2565 และจะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการภายในเดือนเมษายน 2565 **
กรุณาสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ
เบอร์โทรติดต่อ
025078278
กรุณาสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ


ข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน