หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก

โครงการ The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค ซีซั่น 3 เห็นประโยชน์และคุณค่าของโดรน (Drone) เพื่อนำมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ สำหรับสาระในหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก มุ่งเพิ่มทักษะในการพัฒนาธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน ระดับคอร์ส: หลักสูตรระดับต้น

โครงการ The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค ซีซั่น 3 เห็นประโยชน์และคุณค่าของโดรน (Drone) เพื่อนำมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ สำหรับสาระในหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก มุ่งเพิ่มทักษะในการพัฒนาธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ