หลักสูตรการสร้างเทคโนโลยี AI เพื่อสุขภาพและการส่งออก

โครงการ The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ตลาดโลก ซีซั่น 3 เห็นประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีเพื่อนำมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยี AI เพื่อสุขภาพและการส่งออกนี้ มุ่งเพิ่มทักษะในการพัฒนาธุรกิจที่สามารถนำหลักการ และแนวคิดของเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI ปรับใช้กับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์น้องดินสอ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน ระดับคอร์ส: หลักสูตรระดับต้น

โครงการ The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ตลาดโลก ซีซั่น 3 เห็นประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีเพื่อนำมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยี AI เพื่อสุขภาพและการส่งออกนี้ มุ่งเพิ่มทักษะในการพัฒนาธุรกิจที่สามารถนำหลักการ และแนวคิดของเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI ปรับใช้กับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์น้องดินสอ