TRADE T Mark

สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มอำนาจต่อรอง

      การแข่งขันสูง ทำอย่างไรให้คู่ค้ามั่นใจในตัวสินค้า เพื่อให้เกิดอำนาจต่อรองในการเจรจาธุรกิจ ตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไรบ้าง

      การค้าในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้การแข่งขันยิ่งรุนแรงขึ้น สินค้าประเภทเดียวกันรูปแบบคล้ายกันมีให้เลือกหลากหลาย คู่ค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น ราคาที่ถูกกว่าจึงเป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในลำดับต้น ๆ