ภาพรายงานบรรยากาศกิจกรรม PM Expand the Horizon ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 13 มีนาคม 2563

Mar 01, 2020 249


วันนี้เป็นกิจกรรมการแนะแนวผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวขอรับรางวัล PM Award 2020 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในตัวรางวัล คุณประโยชน์ ตลอดจน การนำไปต่อยอดเพื่อการขยายธุรกิจบนเวทีโลกของแบรนด์และสินค้าเอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขอรับรางวัล PM Award โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนักรังสรรค์กลยุทธ์แบรนด์ หนึ่งในคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล PM Award สาขา Best Thai Brand ร่วมให้คำปรึกษา สนใจติดตามข่าวสารและกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ด้วยการออกแบบและนวัตกรรม สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข่าวสารที่ www.ditp-design.com

#PMExpandtheHorizon #PMAward #ValueCreation #DITPข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน