โค้งสุดท้ายสำหรับชาวเชียงใหม่ !! พลาดไม่ได้แล้วกับงาน กิจกรรมต่อยอด PM Award: Expand the Horizon

Feb 18, 2020 209


โค้งสุดท้ายสำหรับชาวเชียงใหม่ !! พลาดไม่ได้แล้วกับงาน กิจกรรมต่อยอด PM Award: Expand the Horizon งานนี้จัดทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศไทย ได้แก่

- วันที่ 24 – 25 กุมภาภาพันธ์ 2563 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

- วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 โรงแรมวีแอล จังหวัดสงขลา

- วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 Servecorp @ The Offices Central World ชั้น 29

พบกับวิทยากรที่มากประสบการณ์และความรู้ในกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจบนเวทีโลก การออกแบบแบรนด์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ เพิ่มศักยภาพด้วยการออกแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทรงพลัง ขยายโอกาสทางการค้าบนเวทีโลก ด้วยรับฟังแนะแนวเตรียมความพร้อมขอรับรางวัล PM Award จากคณะอนุกรรมการผู้ร่วมตัดสินรางวัลผู้เปี่ยมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก 

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าไปสมัครได้ที่

http://ditp-design.com/pmaward-expandthehorizon/

#DITP #DITPDESIGN #PMAWARD #PMEXPANDTHEHORIZON#VALUECREATIONข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน