โครงการ TED Market Scaling Up 2022

Mar 30, 2022 51


🎊 มีธุรกิจ SMEs หรือ Startup เจ๋งๆ อยู่ในมือ อย่าลุยคนเดียว! เพราะโอกาสการขยายตลาดและธุรกิจให้ไปได้ไกลทั้งในและต่างประเทศมาถึงแล้ว กับโครงการ TED Market Scaling Up 2022 🎊
.
🟢 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ขอเชิญชวน ชาว SMEs และ Startup ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ออกสู่ตลาด มียอดขายแล้ว และต้องการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน มาสมัครเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ TED Market Scaling Up 2022 โดยมีทุนสูงสุด 2,000,000 บาท และกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาดและธุรกิจ เพื่อให้ชาว SMEs และ Startup สามารถขยายธุรกิจของตัวเองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง
.
🔻 เงื่อนไข 🔻
• เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และปิดโครงการแล้ว
• ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ต้องออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมโครงการ
• ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
• ผู้ประกอบการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
.
📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2565
📌 ยื่นข้อเสนอโครงการและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tedfund.mhesi.go.th/index.php/join-proj/ted-market-scaling/support-entrepreneurs
.
เพราะเราอยากเห็น SMEs และ Startup ไทย ก้าวขึ้นสู่ตลาดโลก เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง TED Fund จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ ให้ทุกความฝันของชาว SMEs และ Startup เป็นจริงได้
.
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ TED Fund ได้ที่
อีเมล : tedinfo@mhesi.go.th
เว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th
โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

#TEDFund #TEDMarketScalingUp #Startup


ข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน