📍เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตร SME to IBE#2

May 11, 2022 25


📍เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตร SME to IBE#2

หลักสูตรยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

 

IBE: Innovation Based Enterprise

คือองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วย “ฐานคิดนวัตกรรม”

มุ่งเน้นตั้งแต่การสร้าง การพัฒนา และการใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

 

หลักสูตรนี้ จะช่วยเอสเอ็มอีไทย

⭐️ ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม

⭐️ นำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาองค์กรและในวงกว้าง

⭐️ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฐานคิดนวัตกรรม

 

มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

‘BUSINESS TRANSFORMATION’ โดยเริ่มจาก

🎯 มองหาปัญหาที่ท้าทาย (Seek) 

🎯 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส (Opportunity) 

🎯 ทำโอกาสให้กลายเป็นจริง (Become) 

 

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

📋 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ 

https://event.nia.academy/smetoibe2

 

📧 ติดตามข่าวสารอัพเดตได้ที่ 

https://smetoibe.nia.or.th

https://www.facebook.com/NIAAcademyTH

 

#SMEtoIBE #SMEtoIBE2 #IBE #InnovationBasedEnterprise 

#NIA #NIAACADEMYข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน