การดำเนินธุรกิจหลังยุคโควิด–19 กับ คุณฟูจิ ฟูจิซากิ Money Business Coach

Aug 26, 2020 102


คืนนี้ พบกับการ LIVE พิเศษ 20.30 – 21.30 น.

การดำเนินธุรกิจหลังยุคโควิด–19 กับ คุณฟูจิ ฟูจิซากิ Money Business Coach ชวนคุย ชวนคิด ชวนริเริ่ม โดย รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.30 – 21.30

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าเพื่อการค้า กระทรวงพาณิชย์

ร่วมกับ สมาคมนักออกกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ช่องทางการรับชม/ฟัง

https://www.facebook.com/DitpValueCreation/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โชติกานต์ สัตย์ซื่อ (เป้) 099-425-5445ข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน