เชิญนักออกแบบ ผู้ให้บริการออกแบบ และ/หรือ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ออนไลน์ในหัวข้อ ‘New Design Normal’

Aug 14, 2020 93


วิถีการออกแบบปกติแบบใหม่ การออกแบบช่วยธุรกิจได้อย่างไรระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19⠀เมื่อธุรกิจกำลังเผชิญกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนิน ธุรกิจปกติแบบใหม่ (New Business Normal) การออกแบบจะช่วยทำให้ธุรกิจแบบเดิม ปฏิรูป เติบโต เพิ่มยอดขาย และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เชิญนักออกแบบ ผู้ให้บริการออกแบบ และ/หรือ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ส.ค. – ก.ย. 63. นี้

*** กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ออนไลน์ในหัวข้อ ‘New Design Normal’ อัพเดทความรู้ให้ทันยุคกับแนวคิดและทิศทางการออกแบบและการตลาดหลังยุคโควิด-๑๙

ในวันที่ 18 ส.ค. 2563, 10.00 – 16.00 @facebook Live สนใจสมัครเลยที่ https://forms.gle/U4UmcdedCVWqEMMBA

*** กิจกรรมรับคำปรึกษาด้านการออกแบบผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้สนใจทั่วประเทศ ระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2563 สนใจสมัครเลยที่ https://forms.gle/VU7ZzoUWJ7wceruFA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โชติกานต์ สัตย์ซื่อ (เป้) 0994255445

………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมความรู้และรับคำปรึกษาด้านการออกแบบดี ๆ นี้ จัดขึ้นทุกปี

ภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบไทย 2563 (Design Service Society 2020) Season 2

จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

www.creativethailand.net

ร่วมดำเนินการโดย สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.idsocietythailand.org

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ www.thaipda.or.thข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน