พัฒนายกระดับให้กับสินค้าและบริการ

WHAT IS TMARK (Thailand Trust Mark)

สัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย

อ่านต่อ

Smart Value Creation (INNOVATION)

กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ (Smart Value Creation) เป็นกิจกรรมในรูปแบบการจับคู่ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสรับคำปรึกษาจากทีมนักวิชาการ/นักวิจัยของหน่วยงานนวัตกรรมของรัฐ

อ่านต่อ

ที่มา (PM Award)

รางวัลแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

Design Excellence Award (DEmark) (DEmark)

โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark)

อ่านต่อ