ต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ

IDZ (in thaifex) (INNOVATION)

INNOVATION AND DESIGN ZONE (IDZ) exhibits products created using innovation and modern technology by Thai entrepreneurs

อ่านต่อ

Mirror Mirror (V+) (N.E.W.S. - BCG Project)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดขยายตลาดส่งออก เพิ่มช่องทางทางตลาดในต่างประเทศ และธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุกสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ

อ่านต่อ

BCG ECO Pop Up in Osaka (N.E.W.S. - BCG Project)

กิจกรรมส่งเสริมสินค้านวัตกรรมที่ออกแบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่นในรูปแบบ Pop Up Store (BCG - ECO Popup in OSAKA)

อ่านต่อ

Idea Lab (MOC4i)

กิจกรรมบ่มเพาะด้านการสร้างแบรนด์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องแบรนด์ในทุกมิติและนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของคุณ

อ่านต่อ

Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2021 (Talent Thai Designers’room)

เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

อ่านต่อ